03.04.2020 12:52
1. travnja 2020. predstavljena je usluga “e- Propusnice” od strane Ministarstva uprave s ciljem da na jednom mjestu budu evidentirane sve izdane propusnice, čime će se smanjiti mogućnost zlouporabe te će sustav kontrole izdanih propusnica biti učinkovitiji.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 23. ožujka 2020. godine Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka (NN 35/2020), na temelju koje su se građanima izdavale fizičke propusnice za potrebna putovanja. Ubrzo nakon donošenja navedene Odluke, Ministarstvo uprave je iniciralo digitalizaciju procesa izdavanja propusnica te je zajedno s IT sektorom i nadležnim resorima produciralo sigurno digitalno rješenje za e-Propusnice. 1. travnja 2020. predstavljena je usluga “e- Propusnice” od strane Ministarstva uprave s ciljem da na jednom mjestu budu evidentirane sve izdane propusnice, čime će se smanjiti mogućnost zlouporabe te će sustav kontrole izdanih propusnica biti učinkovitiji.

Sustav e-Propusnica povezuje Ministarstvo unutarnjih poslova, Poreznu upravu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), zdravstveni sustav i Stožer civilne zaštite putem Centra dijeljenih usluga (CDU). Na taj način je moguće je provesti kontrole kod izdavanja propusnica. Primjerice, sustav e-Propusnica spojen na sustav Porezne uprave može kontrolirati tko izdaje propusnice za tvrtke, centralni zdravstveni sustav ima podatke o samoizolaciji pa će se tako onemogućiti izdavanje propusnica svima koji su u samoizolaciji. Bitno je istaknuti kako je potrebno voditi računa o zaštiti privatnosti podataka građana koji se ovim putem prikupljaju i obrađuju, sukladno GDPR regulativi, a pitanje koje se postavlja u tom kontekstu je koje osobe su ovlaštene za pristup navedenim podacima i kojim mjerama se isti štite.

Sustav e-Propusnice dostupan je na adresi https://epropusnice.gov.hr. Njime se omogućuje građanima jednostavno slanje zahtjeva za izdavanje propusnica korištenjem usluga e-Građani i NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav).

E-propusnice će se izdavati na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu za koji se izdaju. Svi koji su dosad izdali propusnice dužni su do 5. travnja zamijeniti ih e-propusnicama, a napuštanje mjesta boravka od 6. travnja bit će moguće samo uz nove e-propusnice izdane iz sustava.

Sustav e-Propusnice omogućava sljedeće funkcionalnosti za građane: 

Predaja zahtjeva za izdavanjem e-Propusnice prema:

1. poslodavcu,

2. izabranom liječniku obiteljske medicine,

3. nadležnom stožeru civilne zaštite,

4. pregled predanih zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica i njihovih statusa,

5. pregled i preuzimanje odobrenih e-Propusnica u PDF obliku .

Proces izdavanja e-Propusnice je sljedeći. U internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr. Nakon toga potrebno je odabrati listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu (npr. mToken, ePASS, token uređaji i aplikacije poslovnih banaka, FINA certifikat, elektroničke osobne iskaznice itd.). Nakon što potvrdite svoje podatke, ulaskom u korisničko sučelje, potrebno je izabrati jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva. Ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev. Nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu.

U slučaju da pojedine osobe nemaju pristup navedenim uslugama mogu podnijeti zahtjev korištenjem dosadašnjih načina predaje zahtjeva, primjerice putem e-mail adrese stožera i liječnika primarne zdravstvene zaštite. Izdane propusnice će se dostaviti elektroničkim putem i u Osobni korisnički pretinac te se po potrebi mogu i ispisati na pisaču. Pri izdavanju propusnica od strane poslodavca gledat će se koliko kompanija ima zaposlenika, koliko izdaje propusnica te gdje zaposlenici rade. O tome će ovisiti i gdje sve mogu putovati.

Propusnica će biti u PDF dokumentu koji u sebi sadržava QR kod za provjeru te se ona može koristiti na mobilnom uređaju prilikom kontrole. Podaci o izdanim e-Propusnicama će s vremenskim odmakom od najviše 1 sat (tj. u skoro realnom vremenu) biti dostupne MUP-u radi provjera na terenu. Eventualna pitanja u vezi s funkcionalnostima sustava e-Propusnice građani mogu uputiti službi za podršku: epropusnice@uprava.gov.hr (0-24 h).

Digitalne e-Propusnice u potpunosti zamjenjuju fizičke propusnice, a njih izdaju:

1.poslodavci - zaposlenicima,

2.izabrani liječnik obiteljske medicine - pacijentima,

3.nadležni stožer civilne zaštite - građanima.

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske je 27. ožujka 2020. uputilo dopis Stožeru civilne zaštite RH s molbom da se razmotri prijedlog Hrvatske odvjetničke komore da se odvjetnicima omogući napuštanje mjesta prebivališta odnosno sjedišta ureda uz predočenje odvjetničke iskaznice koju posjeduje svaki odvjetnik.

Naime, sukladno točki III. u svezi s točkom II. f. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020., ukoliko odvjetnik ima prebivalište, odnosno stalno boravište na području koje je različito od područja na kojem se nalazi sjedište njegovog odvjetničkog ureda, tada je odvjetnik ovlašten napustiti prebivalište odnosno stalno boravište radi odlaska na posao u svoj odvjetnički ured na temelju propusnice. U tom slučaju, odvjetniku će propusnicu izdati:

1. sam odvjetnik na svoje ime i prezime s pečatom svojeg odvjetničkog ureda, ukoliko samostalno obavlja odvjetničku službu,

2. odgovorna osoba unutar odvjetničkog društva s pečatom odvjetničkog društva, ukoliko odvjetnik za kojeg se izdaje propusnica odvjetničku službu obavlja u odvjetničkom društvu,

3. nositelj Zajedničkog odvjetničkog ureda sa svojim pečatom i pečatom  zajedničkog odvjetničkog ureda, ukoliko odvjetnik za kojeg se izdaje propusnica odvjetničku službu obavlja u zajedničkom odvjetničkom uredu.

Međutim, navedeni prijedlog Ministarstva pravosuđa upućen je zbog činjenice da  odvjetnik u određenim situacijama mora napustiti područje prebivališta ili stalnog boravišta radi odlaska na područje koje se nalazi izvan sjedišta njegovog odvjetničkog ureda ili područja njegovog prebivališta, odnosno stalnog boravišta, a radi udovoljavanja pozivu nadležnog pravosudnog tijela za pristup na ročište ili poduzimanje službene radnje na sudu ili državnom odvjetništvu. Prijedlogom se traži da se u tim situacijama napuštanje mjesta prebivališta odnosno stalnog boravišta dopusti uz predočenje odvjetničke iskaznice i poziva nadležnog pravosudnog tijela na ročište ili poduzimanje službene radnje u sudu ili državnom odvjetništvu.

Ministarstvo pravosuđa je 13. ožujka 2020. svim pravosudnim tijelima u RH dalo Preporuke za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), kojom pravosudna tijela nastavljaju s radom te provode sve hitne postupke i radnje uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu, a rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju na vrijeme od 14 dana. Navedene preporuke primjenjuju se u razdoblju od 14. ožujka 2020. do 1. travnja. S obzirom na nastavak borbe sa epidemijom koronavirusa, razvidno je kako će vrijeme primjene navedene Preporuke biti produljeno.

Treba istaknuti kako je odvjetništvo odredbom čl. 27. Ustava RH definirano kao samostalna i neovisna služba koja svakome pruža pravnu pomoć u skladu sa zakonom, pa su odvjetnici dužni svakome pružiti pravnu pomoć koja je ponekad i van mjesta sjedišta ureda.

Prema navedenom, mišljenja smo da je nužno u ovom trenutku, a radi omogućavanja održavanja kontinuiteta rada hitnih sudskih postupaka, odvjetnicima omogućiti da u hitnim postupcima održavaju rasprave kod različitih sudova i javnopravnih tijela u mjestu koje je različito od mjesto prebivališta ili sjedišta ureda uz predočenje odvjetničke iskaznice. Za konačnu odluku, potrebno je pričekati odgovor Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske na dopis Ministarstva pravosuđa.

Ivan VIDAS, struč. spec. oec.

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.