27.03.2020 16:28

Iako je za vrijeme COVID-a 19, prije svega bitno održati neugroženo zdravstveno stanje populacije, negativni ekonomski učinci virusa već se osjećaju te postaje jasno kako će većina poduzeća biti pogođena, neovisno o sektoru. Kao posljedica virusa, neka poduzeća već trpe udarce u svojim novčanim tokovima, što svakako zahtijeva promptno djelovanje. Druga su pak  poduzeća u fazi kada je ključno napraviti dobar plan za moguće izvanredne i nepredvidljive krizne situacije, kako bi se adekvatno pripremila za moguću globalnu recesiju.

Nastavno na mjere pomoći gospodarstvu, uslijed pandemije COVID-19, HAMAG-BICRO omogućio je poduzećima prijavu za ESIF zajam za obrtna sredstva.

Razlike u odnosu na dosadašnji program ESIF mikro zajmova za obrtna sredstva (iznos financiranja od 1.000 do 25.000 EUR) su:

 • značajno manja količina potrebne dokumentacije – skraćivanje vremena pripreme zahtjeva
 • niže kamatne stope
 • duži poček
 • mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam

 Primarni cilj instrumenta je osiguranje trenutne likvidnosti, prvenstveno nužne za:

 • financiranje tekućih obveza koje nastaju u poslovnim aktivnostima (zaposlenici, dobavljači…)
 • financiranje obrtnih sredstava za nesmetano obavljanje proizvodnje
 • zadržavanje postojećih radnih mjesta
 • Financiranje troškova:
 • sirovina, materijala i ostalih proizvodnih troškova
 • zaposlenika
 • zakupa poslovnih prostora i režijskih troškova
 • ostalih općih troškova
Više pročitajte u dokumentu!

mazars

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.