24.03.2020 16:46

Uslijed pandemije koronavirusa (COVID-19), primarni fokus poslodavaca ovih dana je:

•             sigurnost zaposlenika,

•             komunikacija s kupcima i dobavljačima,

•             izmjena strategije, te

•             analiza državnih mjera za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom.

Vlada Republike Hrvatske donijela je niz prijedloga ekonomskih mjera s primarnim ciljem zadržavanja radnih mjesta te očuvanja likvidnosti kod poduzetnika čija je poslovna aktivnost smanjenja uslijed epidemije.

Izvanredne porezne mjere s obzirom na pandemiju koronavirusa

Iznosimo sažetak do sada objavljenih poreznih mjera koje bi ovaj tjedan trebale biti usvojene u Hrvatskom Saboru i objavljene u Narodnim novinama, brzo nakon čega bi trebale stupiti na snagu.

Radi se o dosta šturim informacijama za sada, a više detalja se očekuje kroz izmjene pravilnika pojedinog poreznog propisa.

Detalji o odgodi plaćanja i obročnoj otplati poreznih dugova

Nastavno na prošlotjedno usvajanje dopuna Općeg poreznog zakona kojima je uvedena mogućnost odgode plaćanja poreza i/ili obročne otplate poreznog duga u posebnim okolnostima, 24. ožujka 2020. su na snagu stupile dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona putem kojih je definirano:

•             tko može tražiti odgodu plaćanja tj. obročnu otplatu poreznog duga,

•             na koje poreze se primjenjuje odgoda plaćanja,

•             dokazivanje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza,

•             način podnošenja zahtjeva,

•             mjere odgode plaćanja poreza i dr.

Više u dokumentu


mazars

AVIONKoliki značaj predstavljaju zračni prijevoznici možemo najbolje sagledati u činjenici kako je upravo zračni promet najmlađa grana jednog od nositelja gospodarstva svake zemlje - prometa. Industrija zračnog prometa raste velikom brzinom kako u svijetu tako i na području Europe. Nakon liberalizacije tržišta zračni promet se izrazito mijenja, što najviše utječe na zračneprijevoznike i njihov način poslovanja. Autor u članku obrađuje poslovne modele zračnih prijevoznika s naglaskom low-cost strategiju.

Trgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.