10.02.2020 14:03
Brexit će se dogoditi u petak u ponoć, a Ujedinjenom kraljevstvu (UK), Europskoj uniji (EU) pa čak i cijelom svijetu predstoje brojne pravne poteškoće. Ovo se pogotovo odnosi na „No-deal Brexit“. Naime, „No-deal Brexit“ je način izlaska UK-a iz EU-a koji ne uključuje sklapanje posebnog sporazuma o izlasku, odnosno sporazuma kojim bi se ustanovila neka prijelazna prava i obveze. U tom slučaju, pravo EU-a će u potpunosti prestati važiti u UK-u. U ovom članku ćemo ukratko izložiti posljedice koje bi „No-deal Brexit“ imao na zaštitu osobnih podataka.

Treća zemlja

No-deal Brexitom“ UK će postati ono što se po Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) smatra trećom zemljom koja ne osigurava primjerenu razinu zaštite osobnih podataka. To znači da će biti izložena znatnim ograničenjima i ispitivanjima u vezi obrade osobnih podataka.

Primjena GDPR-a

Međutim, GDPR će se nastaviti primjenjivati na veliki broj UK kompanija. Naime, područje primjene GDPR-a proteže se i na obradu podataka ispitanika u EU-u koju obavlja voditelj i izvršitelj obrade bez poslovnog nastana u EU-u, ako su aktivnosti obrade povezane s nuđenjem robe ili usluga takvim ispitanicima u EU-u te ako su aktivnosti obrade povezane s praćenjem ispitanikova ponašanja u EU-u. GDPR će se stoga primjenjivati na mnoge kompanije u UK-u, budući da mnogo njih posluje na području EU-a te će morati biti usklađene s GDPR-om žele li nastaviti sa svojim poslovanjem u EU-u.

Obveze u vezi sa zaštitom osobnih podataka

Navedimo neke od obveza kojih će se UK kompanije, koje su obuhvaćene GDPR-om, morati pridržavati:

  • Obrada osobnih podataka morat će se provoditi na jednom od šest pravnih temelja koje GDPR navodi.
  • Prilikom obrade osobnih podataka, voditelji obrade će i dalje morati pružati obavijest o obradi ispitanicima koja sadrži važne informacije o obradi i njihova prava u vezi s obradom.
  • Voditelji i izvršitelji obrade iz UK-a neće moći prenijeti te osobne podatke drugim trećim zemljama bez pridržavanja složenih pravila GDPR-a za prijenos osobnih podataka trećim zemljama. Naime, GDPR za zakonit prijenos podataka trećim zemljama traži postojanje odluke o postojanju primjerene razine zaštite ili postojanje jedne od zaštitnih mjera koje su voditelji i izvršitelji obrade predvidjeli. Zaštitne mjere morat će se predvidjeti bez obzira na to što UK zakoni to možda ne zahtijevaju.
  • Kompanije neće više moći slobodno odabrati izvršitelja obrade, već će svaki izvršitelj obrade morati zadovoljavati uvjete koje GDPR propisuje.
  • Budući da britansko nadzorno tijelo (ICO) više neće biti nadležno nadzorno tijelo kako ga određuje GDPR, povreda osobnih podataka ispitanika iz EU-a će se umjesto jednom nacionalnom, u ovom slučaju britanskom nadzornom tijelu, trebati prijaviti svakom nadzornom tijelu država u vezi čijih državljana se dogodila povreda osobnih podataka. To znači da će u nekim slučajevima postojati obveza prijavljivanja povrede prema 27 različitih nadzornih tijela.
  • Voditelji i izvršitelji obrade iz UK-a morat će imenovati svog predstavnika koji će ih predstavljati u pogledu njihovih obveza na temelju GDPR-a.

Pravni temelji za obradu osobnih podataka

Nadalje, pravo UK-a neće više biti pravo države članice EU-a. To znači da ono više neće biti valjan pravni temelj za obradu osobnih podatka stanovnika EU-a. Naime, GDPR navodi šest pravnih temelja koji čine obradu osobnih podataka zakonitom. Od toga dva temelja neće moći opravdati svoje postojanje pravom UK-a i to su slučajevi kad je: 1. obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; te je 2. obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade. „Pravna obveza“ i „javni interes“ (koji je definiran nacionalnim zakonima) moći će biti pravni temelj samo ako proizlaze iz prava EU ili prava države članice EU-a.

Britansko nadzorno tijelo (ICO)

U vezi s već spomenutim, izlaskom UK-a iz EU-a, britansko nadzorno tijelo ICO neće više biti nadležno nadzorno tijelo za obradu podataka na koju se primjenjuje GDPR, a koju obavlja voditelj ili izvršitelj iz UK-a. Nadležno nadzorno tijelo će stoga potencijalno biti nadzorno tijelo svake od država članica, ovisno o konkretnoj obradi te se na UK kompanije neće primjenjivati odredbe o vodećem nadzornom tijelu. Dakle, kompanija iz UK-a koja pruža usluge ili prati ponašanje pojedinca na području EU-a bit će pod nadzorom nadzornog tijela svake od država čije područje je povezano s tim aktivnostima.

Što se tiče mehanizama certifikacije, koji su namjenjeni pružanju doprinosa ispravnoj primjeni GDPR-a, koje je ICO odobrio, oni više neće biti valjani u EU-u, odnosno neće više biti priznati kao mehanizmi koje je odobrilo EU nadzorno tijelo. Ovo se odnosi na kodekse ponašanja i na obvezujuća korporativna pravila koje je ICO odobrio te na sve buduće programe certifikacije.

Adekvatnost zaštite osobnih podataka

Ono što preostaje za UK kako bi se uklonile prethodno navedene poteškoće jest zahtjev prema EU-u da se UK proglasi trećom zemljom koja osigurava zadovoljavajuću razinu zaštite osobnih podataka. Dobije li neka treća država takav status, ona može poslovanje na području EU-u nastaviti bez prepreka koje GDPR postavlja trećim zemljama u vezi s prijenosom osobnih podataka. Takav status su već dobile države Andora, Argentina, Kanada, Farski otoci, Izrael, Japan, Novi Zeland, Švicarska i Urugvaj.

Nakon izlaska iz EU-a, UK će vjerojatno podnijeti zahtjev za stjecanje navedenog statusa. Međutim, ishođenje odluke o adekvatnosti veoma je složen proces koji bi mogao potrajati godinama te postoje države koje su već zatražile donošenje te odluke prije UK-a.

Marija Bošković Batarelo, mag.iur

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.