05.12.2019 18:52
Nakon održane javne te saborske rasprave, došlo je do određenih promjena u odnosu na inicijalno predložene izmjene zakonskih poreznih propisa (u dijelu Općeg poreznog Zakona, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o PDV i ostalih poreznih propisa).

Pregled najvažnijih promjena u odnosu na inicijalni prijedlog predstavljamo u studentskom izdanju poreznih novosti. Preuzeto sa: mazars.hr

Više o samom procesu pročitajte u dokumentu


mazars


KAMERA ZA NADZORU članku autor obrađuje temu uvođenja videonadzora u poslovanje koje mora biti izvedeno u skladu sa svim regulatornim zahtjevima jer u protivnom može prouzročiti znatne financijske troškove. Uz financijske kazne ne treba zanemariti niti reputacijski rizik kojima se izlažu tvrtke koje koriste videonadzor ne poštujući regulatorne zahtjeve.

Rat u Ukrajini, klimatske promjene, visoka inflacija i moguće ponovno nastupanje “korona krize” - već sada milijuni ljudi su u opasnosti od siromaštva zbog paralelnih globalnih kriza. No, hoće li sve zajedno prouzročiti veliku gospodarsku krizu i što možemo očekivati do kraja 2022. te u 2023. godini? Autor se u članku osvrće na trenutna gospodarska kretanja i makroekonomske prognoze te pojašnjava pojmove gospodarske krize, stagnacije, recesije i depresije.

Turizam i sve aktivnosti koje su u uskoj povezanosti s bavljenjem turističkih djelatnosti predstavljaju najvažnije gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj. U razdoblju trajanja turističke sezone, sektor turizma zapošljava najveći dio radno  sposobnog stanovništva, što u konačnici utječe na životni standard građana naše zemlje. Trenutačna turistička paradigma ipak je, međutim, neodrživa. Masovni turizam nije sklon voditi računa o prirodi, lokalnom stanovništvu, kvaliteti usluga i dr. – a posljedice toga su dugoročna neodrživost. Autor u članku daje pregled trendova u turizmu te Nacrta strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, a koju je donijelo Ministarstvo turizma i sporta i trenutno se nalazi u fazi javnog savjetovanja.

 

U uvjetima globalizacije i sve veće nestabilnosti na svjetskim tržištima za uspješnost poslovanja značajno je pravovremeno identificirati  sve rizike uključujući pri tome i porezne, te poduzimati potrebne mjere za njihovu učinkovitiju prevenciju. Uspostavljanjem efikasnih mehanizama kontrole u sustavu poslovanja poslovnim subjektima omogućuje ostvarivanje dodatnih beneficija u poreznom sustavu, i to kroz sklapanje posebnih sporazuma o ispunjavanju poreznih obveza s Poreznom upravom, a koji će omogućiti provedbu horizontalnog monitoringa. U nastavku teksta, prikazati ćemo sustav horizontalnog monitoringa i njegova obilježja, koji se primjenjuje u poreznom sustavu Republike Hrvatske.

Strateško menadžersko (upravljačko) računovodstvo ima veliku važnost u poslovnom odlučivanju.Radi se o vrsti računovodstva koje zadovoljava menadžerske potrebe za informacijama, a koje su podloga za donošenje ključnih odluka. Zadatak strateškog upravljačkog računovodstva je osigurati informacije na temelju kojih menadžeri postavljaju dugoročne ciljeve, formuliraju strategije za njihovo postizanje te donose strateške odluke. Autor u članku objašnjava ulogu i značaj strateškog upravljačkog računovodstva te koristi koje kompanije imaju nakon provedene implementacije.