02.10.2019 15:22
Ministarstvo financija je javnosti predstavilo predloženi set novih zakonskih promjena u poreznom sustavu Republike Hrvatske. Najveće promjene se očekuju u sustavu poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak i poreza na dobit. Nakon javne rasprave (putem e-savjetovanja) koja traje do 16. listopada 2019., očekuje se daljnje usklađivanje prijedloga porezne reforme te nastavak rasprave u parlamentarnoj proceduri. Većina predloženih izmjena bi mogla stupiti na snagu početkom 2020. godine.
Porezna reforma:

Nacrt prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, Preuzeto sa: mazars.hr

Više o spomenutim nacrtima pročitajte u prilogu

mazars

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.