23.05.2016 15:15

ESpis je skupni naziv za informatički sustav koji omogućava upravljanje i rad na sudskim predmetima. Pravilnik o radu u sustavu eSpis, kojim je reguliran njegov način rada, na snazi je od 1. travnja 2015. Budući da posljednje izmjene i dopune ovog Pravilnika stupaju na snagu 21. svibnja 2016., u članku ćemo se ukratko osvrnuti na neke njegove značajke.

Donošenjem Pravilnika o radu u sustavu eSpis detaljno se propisuju pravila o načinu rada i korištenju sustava eSpis. Njegova svrha je osigurati jedinstven i pravilan način postupanja u sustavu eSpis od strane korisnika. Danas se sustav eSpis koristi i za dodjeljivanje u rad stečajnih postupaka stečajnim upraviteljima te za dodjeljivanje mentora stečajnim upraviteljima s liste B.

Posljednjim izmjenama i dopunama Pravilnika propisano je da se ovaj sustav koristi i za dodjeljivanje povjerenika u postupcima stečaja potrošača (novi članak 137.f Pravilnika). Nadalje, omogućena je naizmjenična dodjela predmeta koji se odnose na privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi ili udomiteljskoj obitelji (članak 45. točka 3. Pravilnika).

Iako je ovaj sustav, osim sudaca, počeo obuhvaćati i sve veći broj osoba koje sudjeluju u sudskim postupcima kao povjerenici suda, dosadašnjim izmjenama i dopunama Pravilnika nisu obuhvaćeni i sudski vještaci. Sudski vještaci se vrlo često pojavljuju u različitim sudskim predmetima, a njihovo imenovanje i dalje je prepušteno procjeni suda ili stečajnih upravitelja kao sudskih povjerenika u stečajnim postupcima. S obzirom da su sudski vještaci stručne osobe koje svojim znanjem u bitnome mogu utjecati na tijek sudskih postupaka i donošenje zaključka o odlučnim činjenicama od strane sudaca o materiji o kojoj oni ne raspolažu dovoljnim stručnim znanjem, mišljenja smo da bi i sudski vještaci također trebali biti birani metodom nasumičnog odabira za područje određenog suda.

Pravilnik o radu u sustavu eSpis u upotrebi je relativno kratko vrijeme te će se njegove funkcionalnosti vjerojatno još i proširivati. Stoga, da bi se mogao analizirati učinak na vođenje sudskih postupaka ovog, mišljenja smo, jednog od važnijih propisa u novijoj hrvatskoj zakonodavnoj praksi, ipak će morati proteći određeno vrijeme.

Međutim, iz dosadašnje prakse već se može zaključiti da je sustav eSpis uveo veću transparentnost u vođenje različitih sudskih postupaka te je omogućio svakoj osobi koja za to ima pravni interes da izvrši uvid u stanje sudskog predmeta i radnje koje se u njemu poduzimaju. U sudskim predmetima često se odlučuje o temeljnim društvenim pitanjima, a transparentniji način vođenja sudskih postupaka mogao bi ukazati i na uzroke problema dugotrajnosti vođenja tih postupaka – je li problem u radu samih sudaca, osoba koje sudjeluju u sudskim postupcima kao povjerenici suda ili je problem u loše napisanim zakonima.

Daniel Deković, dipl. iur.

AVIONKoliki značaj predstavljaju zračni prijevoznici možemo najbolje sagledati u činjenici kako je upravo zračni promet najmlađa grana jednog od nositelja gospodarstva svake zemlje - prometa. Industrija zračnog prometa raste velikom brzinom kako u svijetu tako i na području Europe. Nakon liberalizacije tržišta zračni promet se izrazito mijenja, što najviše utječe na zračneprijevoznike i njihov način poslovanja. Autor u članku obrađuje poslovne modele zračnih prijevoznika s naglaskom low-cost strategiju.

Trgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.