03.07.2015 08:00

Međunarodna financijska korporacija (International Financial Corporation - IFC) najveća je globalna razvojna institucija svoje vrste i jedna od pet institucija koje čine Grupaciju Svjetske banke.

Međunarodna financijska korporacija nastala je na temelju Sporazuma o međunarodnoj financijskoj korporaciji iz 1956. godine. Sjedište joj je u Washingtonu, a Republika Hrvatska postala je njezinom članicom 25. veljače 1993. na temelju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije. U početku je imala 31 državu članicu, a danas ih ima 184.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske određeno je kao nadležno tijelo, a resorni ministar guverner je IFC-a za Hrvatsku. Hrvatska posjeduje 2.882 dionice IFC-a što joj za upravljačkim stolom daje 3681 glas odnosno 0,14% glasačke snage. Najviše glasova imaju Sjedinjene Američke Države, oko 25%, što je čak četiri puta više od drugog najvećeg dioničara – Japana.

IFC je osnovana kao posebna organizacija unutar Svjetske Banke, usmjerena je na razvoj privatnog sektora s ciljem jačanja ekonomskog razvoja svojih članica, naročito u manje razvijenim područjima, financiranjem privatnog sektora vlastitim zajmovima ili osiguravanjem sredstava od drugih kreditora. Između 1956. i početka 21. stoljeća korporacija je uložila više od 25 milijardi dolara za financiranje projekata u 140 zemalja svijeta i više od 3300 korporacija i poduzetnika.

U 2014. godini IFC je investirao više od 22 milijarde dolara u preko 600 projekata širom svijeta, a od toga je 8.5 milijardi investirano u najsiromašnije zemlje svijeta.

Prema podacima Ministarstva financija, ukupna ulaganja u Hrvatskoj od početka članstva iznose 836,8 milijuna USD, čime je IFC financirao 31 projekt u različitim sektorima. Strategijom partnerstva Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Međunarodne financijske korporacije i Multilateralne agencije za osiguranje investicija s Republikom Hrvatskom za razdoblje 2014. – 2017., predviđeno je da će IFC uložiti u Republiku Hrvatsku iznos do 600 milijuna USD.

Osim osiguravanja sredstava IFC u suradnji s investitorima ima savjetodavnu ulogu, pomaže u stvaranju uvjeta koji omogućavaju priljev domaćeg i stranog kapitala kao i dovođenje iskusnog upravljačkog kadra.

Ostatak grupacije Svjetske banke čine: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Multilateralna agencija za garantiranje investicija (MIGA) i Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova ( ICSID).

Neven Brkić, dipl. iur.

AVIONKoliki značaj predstavljaju zračni prijevoznici možemo najbolje sagledati u činjenici kako je upravo zračni promet najmlađa grana jednog od nositelja gospodarstva svake zemlje - prometa. Industrija zračnog prometa raste velikom brzinom kako u svijetu tako i na području Europe. Nakon liberalizacije tržišta zračni promet se izrazito mijenja, što najviše utječe na zračneprijevoznike i njihov način poslovanja. Autor u članku obrađuje poslovne modele zračnih prijevoznika s naglaskom low-cost strategiju.

Trgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.