Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
INSOLV-INFO > Prijava
 

Izračun zakonskih zateznih kamata

Pretpregled teksta

 

 

 

Kada dužnik dođe u zakašnjenje odnosno kada ne podmiri vjerovniku novčanu obvezu po dospijeću, duguje mu, pored glavnice, i zatezne kamate. Zatezne kamate teku od dospjelosti glavne obveze pa sve do dana plaćanja. Stranke ne smiju ugovarati veću ili manju stopu zatezne kamate od one propisane zakonom.

Zatezne kamate obračunavaju se prema propisima koji su bili na snazi u razdoblju na koje se obračun kamata odnosi, a ne u skladu s propisima o kamatama koji su bili na snazi u razdoblju kada je nastao određeni obvezni odnos kao i obveza plaćanja kamata kao posljedica zakašnjenja dužnika. Stoga se odredbe Zakona o obveznim odnosima primjenjuju za sve obveze plaćanja zateznih kamata koje teku nakon njegovog stupanja na snagu, neovisno o tome kada je obvezni odnos nastao odnosno kada je dospjela obveza plaćanja zatezne kamate, dok se kod obračuna kamata za svako ranije razdoblje primjenjuje propis koji je do tada bio na snazi i to od dana stupanja na snagu tog novog propisa pa za cijelo vrijeme njegovog važenja.

Do 31. prosinca 2007. ugovorne i zatezne kamate određivale su se sukladno Zakonu o kamatama. Od 1. siječnja 2008., stupanjem na snagu odredbi Zakona o obveznim odnosima (članak 29. stavak 2.), stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena, a u ostalim odnosima za pet postotnih poena. Od 2008. do sredine 2011. godine eskontna stopa Hrvatske narodne banke iznosila je 9% godišnje, dok od 1. srpnja 2011., eskontna stopa iznosi 7% godišnje.

Pri djelomičnoj otplati duga prvo se namiruju kamate, a nakon što se u cijelosti podmiri iznos kamata, umanjuje se i iznos glavnice duga.


 

Cijeli sadržaj dokumenta dostupan je samo registriranim korisnicima.

Pristup sadržajima portala moguć je:

> sa statusom INSOLV-INFO pretplatnika

 

 
 
Korisničko ime:
Zaporka:
 
   
  > Zaboravili ste zaporku?

 
 
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite