Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
INSOLV-INFO > Dnevni INSOLV-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

9.8.2016

Je li zabilježba privremene mjere zabrane otuđenja, opterećenja i raspolaganja nekretninom pravna zapreka za izdavanje građevinske dozvole?

Sukladno članku 106. Zakona o gradnji, građenju građevine može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a graditi se mora u skladu s tom dozvolom, ako tim Zakonom ili propisom donesenim na temelju toga Zakona nije drukčije propisano.

Dakle, kada je za gradnju potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, investitor može na vlastitu odgovornost i rizik pristupiti građenju i na temelju izvršne građevinske dozvole (dakle, i prije pravomoćnosti te dozvole).

U tijeku postupka izdavanja građevinske dozvole utvrđuje se:

- jesu li uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti i izdane sve propisane potvrde glavnog projekta

- je li glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom

- je li glavni projekt izradila ovlaštena osoba

- je li glavni projekt propisno označen

- je li glavni projekt izrađen tako da je onemogućena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova

- je li donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja.

- je li strankama u postupku omogućen uvid u spis predmeta.

Građevinska dozvola za zgradu izdaje se uz uvjet da su udovoljeni svi ti navedeni uvjeti te da postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine, nadalje, da postoji mogućnost priključenja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda, ako prostornim planom nije omogućeno priključenje na vlastiti sustav odvodnje i da postoji mogućnost priključenja zgrade na niskonaponsku električnu mrežu ili da ima autonomni sustav opskrbe električne energije, ako se radi o zgradi u kojoj je projektirano njezino korištenje.

Nadležni ured koji je izdao građevinsku dozvolu dužan ju je (bez glavnog projekta) dostaviti na znanje, među ostalim, i upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje komunalnog doprinosa s podacima potrebnim za obračun iznosa tog doprinosa i tijelu nadležnom za utvrđivanje vodnog doprinosa s podacima potrebnim za obračun iznosa tog doprinosa. Investitor je dužan platiti komunalni odnosno vodni doprinos po izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu odnosno po izvršnosti rješenja o vodnom doprinosu.

Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole i ne može se više produljiti. U tom razdoblju investitor je dužan riješiti pitanje prava građenja, te pristupiti gradnji.

Vezano uz uvjete za izdavanje građevinske dozvole, u praksi se postavilo pitanje - je li donesena i u zemljišnoj knjizi zabilježena privremena mjera zabrane otuđena, opterećenja i raspolaganja nekretninom pravna zapreka za izdavanje građevinske dozvole? U konkretnom slučaju radi se o privremenoj mjeri koja je upisana temeljem članka 347. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16 – Odluka USRH).

Odgovor na pitanje dan je u mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Klasa: 360-01/14-02/767 od 29. rujna 2014.:

„Povodom upita o utjecaju zabilježbe privremene mjere zabrane otuđenja, opterećenja ili na drugi način raspolaganja nekretninom na mogućnost izdavanja akata za gradnju sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13), obavještavamo vas da prema upravnopravnoj praksi ovoga Ministarstva navedena zabilježba sprečava mogućnost izdavanja građevinske dozvole.“


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite